Auto : Tìm kiếm + Lưu trữ + Quảng bá >>> Thương hiệu của bạn >>> Trên 1000+ Websize Tìm kiếm 1000+ Nhà Cung Cấp

Jones Lang LaSalle Việt Nam 🏙 Top1Land 🏘 [Please scroll down for Vietnamese version]The combination of rising regional demand, attractive returns, and the shift by inv… , shares-0✔️ , likes-0❤️️ , date-2022-09-07 10:31:01🇻🇳🇻🇳🇻🇳📰🆕

Jones Lang LaSalle Việt Nam  🏙 Top1Land 🏘  [Please scroll down for Vietnamese version]The combination of rising regional demand, attractive returns, and the shift by inv… , shares-0✔️ , likes-0❤️️ , date-2022-09-07 10:31:01🇻🇳🇻🇳🇻🇳📰🆕

🎯 Top1Go : LINK ĐẾN NHÀ CUNG CẤP THƯƠNG HIỆU NÀY

🏆🎡⛷🇻🇳🚁🏇🇦🇺🍞🇨🇳🍹🏂🇩🇪🏊🏍🏀🇺🇸🍎🥇🇰🇷🥉🇯🇵🥈🇬🇧 …
[Please scroll down for Vietnamese version]

The combination of rising regional demand, attractive returns, and the shift by investors into logistics and industrial assets globally will translate into increased cold storage deal activity over the next decade. Over the last five years, the record level of new logistics stock in Asia Pacific has driven record deal activity in both general warehouse and cold storage assets, according to JLL’s cold storage report.

“Investors were mostly staying on the sidelines as cold storage was a relatively new product a few years ago,” says Pamela Ambler, Head of Investor Intelligence, Asia Pacific, JLL. “But that changed last year when many investors shifted their focus from general logistics to cold storage facilities as a means of diversification.”

Identify the key trends driving the growth in our latest report. www.joneslanglasalle.com.vn/content/dam/jll-com/documents/pdf/apac/jll-cold-storage-paper-2022.pdf
—–
Find out more about what JLL can offer: www.joneslanglasalle.com.vn/en

[Vietnamese version]

Nhu cầu khu vực gia tăng, cùng với lợi nhuận hấp dẫn và xu hướng chuyển dịch toàn cầu đối với tài sản công nghiệp và vận tải sẽ thúc đẩy hoạt động giao dịch kho lạnh trong thập kỷ tới. Theo nghiên cứu của JLL, số lượng lớn kho hậu cần mới ở Châu Á Thái Bình Dương trong 5 năm qua đã thúc đẩy hoạt động giao dịch kỷ lục ở cả hạng mục kho bãi nói chung và kho lạnh nói riêng.

Pamela Ambler, Giám đốc bộ phận Chiến lược và Trí tuệ Nhà đầu tư, Châu Á Thái Bình Dương, JLL cho biết: “Vì kho lạnh là một sản phẩm tương đối mới nên các nhà đầu tư chủ yếu chỉ đứng bên lề và quan sát. Tuy nhiên, điều đó đã thay đổi vào năm ngoái, khi một số nhà đầu tư chuyển sự chú ý từ kho vận nói chung sang các cơ sở kho lạnh để đa dạng hóa.”

Nhấn vào đây để tìm hiểu về các động lực chính đang thúc đẩy sự tăng trưởng ngành kho lạnh trong báo cáo mới nhất của chúng tôi: co.jll/LNxf50KAPhO
—–
Tìm hiểu thêm về dịch vụ của JLL: co.jll/Gie950KAPhP

#JLL #realestate #capital #investment #coldstorage

🎯 Top1Go : LINK ĐẾN NHÀ CUNG CẤP THƯƠNG HIỆU NÀY

🎯 Top1Go : LINK TO THIS BRAND SUPPLIER

Code Embed: No embed code was found for TOP1VIETNAM-1034396883306154


🌍🇦🇲🚀🏜⛰🇧🇪📺☎️🇨🇿📕📦🇬🇫👯💃🇬🇪🏪🗼🇩🇴🏗🏦🐯🐲🇵🇬…
#scroll #Vietnamese #versionThe #combination #rising #regional #demand #attractive #returns #shift #inv..Top1Vietnam

🎯 Top1Go : LINK ĐẾN NHÀ CUNG CẤP THƯƠNG HIỆU NÀY

🏆🎡⛷🇻🇳🚁🏇🇦🇺🍞🇨🇳🍹🏂🇩🇪🏊🏍🏀🇺🇸🍎🥇🇰🇷🥉🇯🇵🥈🇬🇧 …
[Please scroll down for Vietnamese version]

The combination of rising regional demand, attractive returns, and the shift by investors into logistics and industrial assets globally will translate into increased cold storage deal activity over the next decade. Over the last five years, the record level of new logistics stock in Asia Pacific has driven record deal activity in both general warehouse and cold storage assets, according to JLL’s cold storage report.

“Investors were mostly staying on the sidelines as cold storage was a relatively new product a few years ago,” says Pamela Ambler, Head of Investor Intelligence, Asia Pacific, JLL. “But that changed last year when many investors shifted their focus from general logistics to cold storage facilities as a means of diversification.”

Identify the key trends driving the growth in our latest report. www.joneslanglasalle.com.vn/content/dam/jll-com/documents/pdf/apac/jll-cold-storage-paper-2022.pdf
—–
Find out more about what JLL can offer: www.joneslanglasalle.com.vn/en

[Vietnamese version]

Nhu cầu khu vực gia tăng, cùng với lợi nhuận hấp dẫn và xu hướng chuyển dịch toàn cầu đối với tài sản công nghiệp và vận tải sẽ thúc đẩy hoạt động giao dịch kho lạnh trong thập kỷ tới. Theo nghiên cứu của JLL, số lượng lớn kho hậu cần mới ở Châu Á Thái Bình Dương trong 5 năm qua đã thúc đẩy hoạt động giao dịch kỷ lục ở cả hạng mục kho bãi nói chung và kho lạnh nói riêng.

Pamela Ambler, Giám đốc bộ phận Chiến lược và Trí tuệ Nhà đầu tư, Châu Á Thái Bình Dương, JLL cho biết: “Vì kho lạnh là một sản phẩm tương đối mới nên các nhà đầu tư chủ yếu chỉ đứng bên lề và quan sát. Tuy nhiên, điều đó đã thay đổi vào năm ngoái, khi một số nhà đầu tư chuyển sự chú ý từ kho vận nói chung sang các cơ sở kho lạnh để đa dạng hóa.”

Nhấn vào đây để tìm hiểu về các động lực chính đang thúc đẩy sự tăng trưởng ngành kho lạnh trong báo cáo mới nhất của chúng tôi: co.jll/LNxf50KAPhO
—–
Tìm hiểu thêm về dịch vụ của JLL: co.jll/Gie950KAPhP

#JLL #realestate #capital #investment #coldstorage

🎯 Top1Go : LINK ĐẾN NHÀ CUNG CẤP THƯƠNG HIỆU NÀY

🎯 Top1Go : LINK TO THIS BRAND SUPPLIER

Code Embed: No embed code was found for TOP1VIETNAM-1034396883306154


🌍🇦🇲🚀🏜⛰🇧🇪📺☎️🇨🇿📕📦🇬🇫👯💃🇬🇪🏪🗼🇩🇴🏗🏦🐯🐲🇵🇬…
#scroll #Vietnamese #versionThe #combination #rising #regional #demand #attractive #returns #shift #inv..Top1Vietnam
V07 - Top1Land.vn - Top1BatDongSan.vn
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart