Auto : Tìm kiếm + Lưu trữ + Quảng bá >>> Thương hiệu của bạn >>> Trên 1000+ Websize Tìm kiếm 1000+ Nhà Cung Cấp

Topas Ecolodge – Địa điểm hoàn hảo để nghỉ ngơi hoặc tổ chức các hoạt động đi bộ hay đi xe đạp dã ngoại 🏙 Top1Land 🏘 𝗛𝗮𝘃𝗲 𝘆𝗼𝘂 𝗲𝘃𝗲𝗿 𝘀𝗲𝗲𝗻 𝗩𝗶𝗲𝗻?𝗣𝗮𝗿𝘁 𝗼𝗳 𝗼𝘂𝗿 𝗼𝘂𝘁𝘀𝘁𝗮𝗻𝗱𝗶𝗻𝗴 𝗸𝗶𝘁𝗰𝗵𝗲𝗻 𝘁𝗲𝗮𝗺, 𝗵𝗲 𝗵𝗮𝘀 𝗯𝗲𝗲𝗻 𝘄𝗼𝗿𝗸𝗶𝗻𝗴 𝗳𝗼𝗿 𝗧𝗼𝗽𝗮𝘀 𝘀𝗶𝗻𝗰𝗲 𝟮𝟬𝟭𝟭! 𝗛𝗲 𝗹𝗼𝘃𝗲𝘀 𝗰𝗼𝗼𝗸𝗶𝗻𝗴 𝗹𝗼𝗰𝗮𝗹… , shares-2✔️ , likes-72❤️️ , date-2022-06-21 11:25:03🇻🇳🇻🇳🇻🇳📰🆕

Topas Ecolodge – Địa điểm hoàn hảo để nghỉ ngơi hoặc tổ chức các hoạt động đi bộ hay đi xe đạp dã ngoại  🏙 Top1Land 🏘  𝗛𝗮𝘃𝗲 𝘆𝗼𝘂 𝗲𝘃𝗲𝗿 𝘀𝗲𝗲𝗻 𝗩𝗶𝗲𝗻?𝗣𝗮𝗿𝘁 𝗼𝗳 𝗼𝘂𝗿 𝗼𝘂𝘁𝘀𝘁𝗮𝗻𝗱𝗶𝗻𝗴 𝗸𝗶𝘁𝗰𝗵𝗲𝗻 𝘁𝗲𝗮𝗺, 𝗵𝗲 𝗵𝗮𝘀 𝗯𝗲𝗲𝗻 𝘄𝗼𝗿𝗸𝗶𝗻𝗴 𝗳𝗼𝗿 𝗧𝗼𝗽𝗮𝘀 𝘀𝗶𝗻𝗰𝗲 𝟮𝟬𝟭𝟭! 𝗛𝗲 𝗹𝗼𝘃𝗲𝘀 𝗰𝗼𝗼𝗸𝗶𝗻𝗴 𝗹𝗼𝗰𝗮𝗹… , shares-2✔️ , likes-72❤️️ , date-2022-06-21 11:25:03🇻🇳🇻🇳🇻🇳📰🆕

🎯 Top1Go : LINK ĐẾN NHÀ CUNG CẤP THƯƠNG HIỆU NÀY

🏆🎡⛷🇻🇳🚁🏇🇦🇺🍞🇨🇳🍹🏂🇩🇪🏊🏍🏀🇺🇸🍎🥇🇰🇷🥉🇯🇵🥈🇬🇧 …
𝗛𝗮𝘃𝗲 𝘆𝗼𝘂 𝗲𝘃𝗲𝗿 𝘀𝗲𝗲𝗻 𝗩𝗶𝗲𝗻?

𝗣𝗮𝗿𝘁 𝗼𝗳 𝗼𝘂𝗿 𝗼𝘂𝘁𝘀𝘁𝗮𝗻𝗱𝗶𝗻𝗴 𝗸𝗶𝘁𝗰𝗵𝗲𝗻 𝘁𝗲𝗮𝗺, 𝗵𝗲 𝗵𝗮𝘀 𝗯𝗲𝗲𝗻 𝘄𝗼𝗿𝗸𝗶𝗻𝗴 𝗳𝗼𝗿 𝗧𝗼𝗽𝗮𝘀 𝘀𝗶𝗻𝗰𝗲 𝟮𝟬𝟭𝟭! 𝗛𝗲 𝗹𝗼𝘃𝗲𝘀 𝗰𝗼𝗼𝗸𝗶𝗻𝗴 𝗹𝗼𝗰𝗮𝗹 𝗻𝗼𝗿𝘁𝗵𝗲𝗿𝗻 𝗩𝗶𝗲𝘁𝗻𝗮𝗺𝗲𝘀𝗲 𝗱𝗶𝘀𝗵𝗲𝘀 𝗳𝗼𝗿 𝗴𝘂𝗲𝘀𝘁𝘀 𝗮𝘀 𝗵𝗲 𝗯𝗲𝗹𝗶𝗲𝘃𝗲𝘀 𝗶𝘁’𝘀 𝘁𝗵𝗲 𝗯𝗲𝘀𝘁 𝘄𝗮𝘆 𝘁𝗼 𝗶𝗻𝘁𝗿𝗼𝗱𝘂𝗰𝗲 𝘀𝗼𝗺𝗲𝗼𝗻𝗲 𝘁𝗼 𝗮 𝗽𝗹𝗮𝗰𝗲 𝗮𝗻𝗱 𝗰𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗲.

𝗛𝗲 𝗿𝗲𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝗻𝗱𝘀 𝗮𝗹𝗹 𝗺𝗲𝗮𝘁-𝗹𝗼𝘃𝗲𝗿𝘀 𝘁𝗼 𝘁𝗿𝘆 𝗵𝗶𝘀 𝗳𝗮𝘃𝗼𝗿𝗶𝘁𝗲 𝗱𝗶𝘀𝗵, “𝗸𝗵𝗮𝘂 𝗻𝗵𝘂𝗰”. 𝗠𝗮𝗱𝗲 𝗳𝗿𝗼𝗺 𝗽𝗼𝗿𝗸 𝗯𝗲𝗹𝗹𝘆, 𝘁𝗵𝗶𝘀 𝘁𝗿𝗮𝗱𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝘁𝗮𝘀𝘁𝗲 𝗿𝗲𝗺𝗶𝗻𝗱𝘀 𝗵𝗶𝗺 𝗼𝗳 𝗵𝗶𝘀 𝗰𝗵𝗶𝗹𝗱𝗵𝗼𝗼𝗱 𝗮𝗻𝗱 𝗵𝗲 𝘄𝗼𝘂𝗹𝗱 𝗹𝗼𝘃𝗲 𝘁𝗼 𝘀𝗵𝗮𝗿𝗲 𝘁𝗵𝗮𝘁 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝘆𝗼𝘂!

“𝗡𝗼𝘁𝗵𝗶𝗻𝗴 𝗺𝗮𝗸𝗲𝘀 𝗺𝗲 𝗵𝗮𝗽𝗽𝗶𝗲𝗿 𝘁𝗵𝗮𝗻 𝗰𝘂𝘀𝘁𝗼𝗺𝗲𝗿 𝘀𝗮𝘁𝗶𝘀𝗳𝗮𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻; 𝗶𝘁’𝘀 𝘀𝗼 𝗻𝗶𝗰𝗲 𝘄𝗵𝗲𝗻 𝗴𝘂𝗲𝘀𝘁𝘀 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁 𝘁𝗵𝗲 𝗸𝗶𝘁𝗰𝗵𝗲𝗻 𝘁𝗲𝗮𝗺 𝗮𝗻𝗱 𝗲𝗻𝗷𝗼𝘆 𝘁𝗵𝗲 𝗳𝗼𝗼𝗱 𝘄𝗲 𝗺𝗮𝗸𝗲 𝗳𝗼𝗿 𝘁𝗵𝗲𝗺. 𝗜 𝗹𝗼𝘃𝗲 𝗵𝗼𝘄 𝘁𝗵𝗲 𝘁𝗲𝗮𝗺 𝗳𝗲𝗲𝗹𝘀 𝗹𝗶𝗸𝗲 𝗮 𝗳𝗮𝗺𝗶𝗹𝘆, 𝘄𝗲 𝗵𝗮𝘃𝗲 𝗳𝘂𝗻 𝗲𝘃𝗲𝗿𝘆 𝗱𝗮𝘆.”

Bạn đã gặp qua anh Viên chưa?

Là một mảnh ghép quan trọng của đội ngũ nhà bếp Topas Ecolodge, anh Viên đã gắn bó cùng chúng tôi trong suốt 11 năm qua, từ năm 2011 đến nay! Anh thích nấu các món ăn địa phương Tây Bắc cho thực khách, và tin rằng đó là cách tốt nhất để giới thiệu văn hóa bản địa tới mọi người.

Anh Viên gợi ý một món ăn mà tất cả những người thích ăn thịt đều nên thử – đó là “khâu nhục”. Được làm từ thịt ba chỉ, món ăn mang hương vị truyền thống đặc trưng này gợi về trong anh những kỷ niệm thời thơ ấu và anh ấy rất muốn chia sẻ điều đó với bạn!

“Không gì khiến tôi hạnh phúc hơn là sự hài lòng của khách hàng; thật tuyệt khi nghe khách khen tài nghệ của các đầu bếp và thưởng thức món ăn một cách ngon lành. Tôi yêu đội ngũ đầu bếp của mình, họ như một gia đình, thân yêu và đầy tiếng cười”

www.topasecolodge.com

🎯 Top1Go : LINK ĐẾN NHÀ CUNG CẤP THƯƠNG HIỆU NÀY

🎯 Top1Go : LINK TO THIS BRAND SUPPLIER

Code Embed: No embed code was found for TOP1VIETNAM-105379348479


🌍🇦🇲🚀🏜⛰🇧🇪📺☎️🇨🇿📕📦🇬🇫👯💃🇬🇪🏪🗼🇩🇴🏗🏦🐯🐲🇵🇬…
#𝗛𝗮𝘃𝗲 #𝘆𝗼𝘂 #𝗲𝘃𝗲𝗿 #𝘀𝗲𝗲𝗻 #𝗩𝗶𝗲𝗻𝗣𝗮𝗿𝘁 #𝗼𝗳 #𝗼𝘂𝗿 #𝗼𝘂𝘁𝘀𝘁𝗮𝗻𝗱𝗶𝗻𝗴 #𝗸𝗶𝘁𝗰𝗵𝗲𝗻 #𝘁𝗲𝗮𝗺 #𝗵𝗲 #𝗵𝗮𝘀 #𝗯𝗲𝗲𝗻 #𝘄𝗼𝗿𝗸𝗶𝗻𝗴 #𝗳𝗼𝗿 #𝗧𝗼𝗽𝗮𝘀 #𝘀𝗶𝗻𝗰𝗲 #𝟮𝟬𝟭𝟭 #𝗛𝗲 #𝗹𝗼𝘃𝗲𝘀 #𝗰𝗼𝗼𝗸𝗶𝗻𝗴 #𝗹𝗼𝗰𝗮𝗹..Top1Vietnam
V07 - Top1Land.vn - Top1BatDongSan.vn
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart