Auto : Tìm kiếm + Lưu trữ + Quảng bá >>> Thương hiệu của bạn >>> Trên 1000+ Websize Tìm kiếm 1000+ Nhà Cung Cấp

Vietcombank 🏙 Top1Land 🏘 Hỏi đáp cùng Vietcombank Vietcombank sẽ có cách thức xử lý và hỗ trợ khách hàng như thế nào trong việc chuyển tiền nhầm?… , shares-119✔️ , likes-370❤️️ , date-2022-06-16 20:00:02🇻🇳🇻🇳🇻🇳📰🆕

Vietcombank  🏙 Top1Land 🏘   Hỏi đáp cùng Vietcombank
Vietcombank sẽ có cách thức xử lý và hỗ trợ khách hàng như thế nào trong việc chuyển tiền nhầm?… , shares-119✔️ , likes-370❤️️ , date-2022-06-16 20:00:02🇻🇳🇻🇳🇻🇳📰🆕

🎯 Top1Go : LINK ĐẾN NHÀ CUNG CẤP THƯƠNG HIỆU NÀY

🏆🎡⛷🇻🇳🚁🏇🇦🇺🍞🇨🇳🍹🏂🇩🇪🏊🏍🏀🇺🇸🍎🥇🇰🇷🥉🇯🇵🥈🇬🇧 …
⁉ Hỏi đáp cùng Vietcombank
Vietcombank sẽ có cách thức xử lý và hỗ trợ khách hàng như thế nào trong việc chuyển tiền nhầm?

Câu trả lời:

✅ Đối với trường hợp khách hàng Vietcombank là người chuyển tiền nhầm: Ngay khi nhận được thông tin Vietcombank sẽ thực hiện kiểm tra tình trạng của lệnh chuyển nhầm.

– Trường hợp lệnh chuyển tiền chưa được hạch toán/chưa ra khỏi hệ thống Vietcombank, ngân hàng sẽ tiến hành dừng hạch toán và trả lại lệnh chuyển tiền cho khách hàng hoặc hủy lệnh.

– Trường hợp lệnh chuyển tiền đã ghi có vào tài khoản người nhận tại Vietcombank hoặc đã chuyển ra ngoài hệ thống thành công, Vietcombank sẽ hỗ trợ liên hệ với người nhận tại Vietcombank hoặc chuyển tiếp yêu cầu hoàn trả đến ngân hàng hưởng để tiếp tục xử lý.

✅ Đối với trường hợp khách hàng Vietcombank là người nhận nhầm tiền: Vietcombank sẽ lập thông báo gửi khách hàng là người hưởng đề nghị có ý kiến về yêu cầu hoàn trả đồng thời liên hệ với khách hàng là người hưởng theo các thông tin đã đăng ký với Vietcombank.

– Trong vòng 30 ngày kể từ khi Vietcombank nhận được yêu cầu hoàn trả, khách hàng là người hưởng không phản hồi, từ chối hoàn trả hoặc Vietcombank không liên hệ được với khách hàng là người hưởng: Vietcombank sẽ thông báo kết quả với khách hàng là người chuyển nhầm nếu khách hàng là chủ tài khoản mở tại Vietcombank hoặc ngân hàng người chuyển nhầm nếu khách hàng là chủ tài khoản mở tại ngân hàng khác và kết thúc giao dịch.

– Đối với trường hợp người nhận xác nhận đồng ý hoàn trả toàn bộ/một phần số tiền theo yêu cầu của người chuyển nhầm: Căn cứ vào số dư tại tài khoản người hưởng, Vietcombank sẽ thực hiện hoàn trả về cho khách hàng. Nếu tài khoản người hưởng không đủ tiền, Vietcombank sẽ tiếp tục liên hệ khách hàng nộp thêm tiền vào tài khoản để thực hiện hoàn trả. Nếu khách hàng không nộp thêm tiền, Vietcombank sẽ hoàn trả số tiền thu hồi được trong vòng 30 ngày và kết thúc giao dịch.

#Vietcombank #HoidapcungVietcombank

🎯 Top1Go : LINK ĐẾN NHÀ CUNG CẤP THƯƠNG HIỆU NÀY

🎯 Top1Go : LINK TO THIS BRAND SUPPLIER

Code Embed: No embed code was found for TOP1VIETNAM-173807782773343


🌍🇦🇲🚀🏜⛰🇧🇪📺☎️🇨🇿📕📦🇬🇫👯💃🇬🇪🏪🗼🇩🇴🏗🏦🐯🐲🇵🇬…
#Hỏi #đáp #cùng #VietcombankVietcombank #sẽ #có #cach #thưc #xư #lý #và #hô #trơ #khách #hàng #như #thế #nào #trong #việc #chuyển #tiền #nhầmTop1Vietnam
V07 - Top1Land.vn - Top1BatDongSan.vn
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart